وبلاگ شخصی ملازاده

وبلاگ علمی حرفه حسابداری

منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد حسابداری
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٧   کلمات کلیدی: منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد حسابداری

منایع پیشنهادی کارشناسی ارشد حسابداری

حسابداری مالی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

توضیحات

1

استانداردهای حسابداری ایران نشریه 160

-

سازمان حسابرسی

 

2

پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری ایران

عثمانی اسکندری

کیومرث

 

3

مروری جامع یر صورتهای مالی تلفیقی

ایرج نوروش- کرمی

نگاه

2جلد

4

حسابداری میانه 1و2

حسن همتی

ترمه

 

5

حسابداری پیشرفته 1و2

حسن همتی

ترمه

 

6

مباحث جاری در حسابداری

حسن همتی

ترمه

برای افرادی که وقت بیشتری برای مطالعه دارند

7

حسابداری میانه

یداله تاروردی

عابد

پخش ترمه

8

حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

یداله تاروردی

عابد

پخش ترمه

9

اصول حسابداری 1و2و3

عبدالکریم مقدم و حساس یگانه و سایر

پیام نور

 

10

حسابداری میانه 1و2

عبدالکریم مقدم و سایر

پیام نور

 

11

راهنمای بکارگیری استاندارد های حسابداری شماره 3- 4و5 -8-9-15-11-16-17-21-22

انتشارات سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

توضیحات

1

حسابداری صنعتی جلد1و2

عزیز عالی ور

سازمان حسابرسی

برای افرادی که وقت بیشتری برای مطالعه دارند

2

حسابداری صنعتی

دکتر اعتمادی

سنجش تکمیلی

 

3

حسابداری صنعتی1و2و3

جمشیداسکندری

کیومرث

همراه پرسشهای چهار گزینه ای

4

برای مطالعه حسابداری مدیریت به فصل اول کتاب حسابداری صنعتی جلد اول عزیر عالی ور مراجعه نمایید.

حسابرسی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

توضیحات

1

حسابرسی جلد اول

عباس وفادار

کیومرث

سال نشر89

2

اصول حسابرسی جلد 1و2

سلیمانی

سازمان حسابرسی

 

3

حسابرسی جلد 1و2

جمشیداسکندری

کیومرث

همراه پرسشهای چهار گزینه ای

4

سوالات CPA

فاضلی، امانی

سازمان حسابرسی

 

ریاضی وآمار

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

توضیحات

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

هادی رنجبران

 

مخصوصا تست

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صدقیانی

سنجش تکمیلی

 

3

ریاضیات در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

دکتر نیکوکار

 

 

4

آماروکاربردآن درمدیریت

اصغری نژاد ،گلبرگ

سنجش تکمیلی

 

5

آماروکاربردآن درمدیریت جلد1و2

عادل آذر

سمت

 

6

آمار و کاربرد ان در مدیریت1و2

جمشید صدقیانی

 

 

 

زبان تخصصی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

توضیحات

1

زبان تخصصی

عبدالرضا تالانه

کیومرث

 

2

زبان تخصصی 1

مقدم.سلیم.کیان

پیام نور