سوالات میانترم مدیریت مالی2

«استفاده از ماشین حساب مجاز است.»

سوالات تستی

1-  اگر هر زمان 200 واحد کالا سفارش داده شود، با قیمت کالای 15 واحد پولی و نرخ هزینه نگهداری سالانه 5 درصد، هزینه نگهداری جقدر خواهد بود؟

الف) 75                         ب) 10                          ج) 150                         د) 38

2- کدام مورد زیر جزء اعتبار شناور وصولی نمی­باشد؟

الف) شناوری دسترسی         ب) شناوری پست              ج) شناوری تسویه              د) شناوری پردازش

3- در صورتی که مانده جبرانی درخواستی بانک 18 درصد باشد. با نرخ بهره وام 12 درصد، نرخ بهره موثر چقدر می­باشد؟

الف) 6/14                       ب) 16                           ج) 12                            د) 7/12

4- کدام گزینه زیر جزء نقدینگی حمایت­کننده می­باشد؟

الف) برای مقابله با تقاضای پیش­بینی نشده وجه نقد                     ب) تامین وجه نقد از طریق افزایش بدهی­ها                              

ج) تامین وجه نقد از طریق کاهش دارائیها                                 د) تامین وجه نقد از طریق انتشار سهام

5- رابطه بین کدام عوامل در هر نقطه از زمان منحنی بازده را ناشی می­شود؟

الف) واحد پول- زمان          ب) واحد پول- نرخ بهره       ج) زمان- سررسید وام         د) نرخ بهره- سررسید وام

6- کدام یک از موارد زیر جزء اعمال خلاف در بورس نمی­باشد؟

الف) احتکار سهام                                                              ب) معاملات ظاهری                                   

ج) ائتلاف                                                                                   د) ارائه اطلاعات توسط شرکت

7- اجاره بلندمدتی که در آن اجاره کننده حق دارد در هر زمان قرارداد اجاره را فسخ نماید چه نوع اجاره­ای است؟

الف) اجاره با خدمات کامل                                                   ب) اجاره با اهرم مالی                                 

ج) اجاره عملیاتی                                                              د) اجاره سرمایه­ای

8- اثر عرضه حق تقدم خرید سهام بر قیمت بازار سهام چیست؟

الف) افزایشی                    ب) کاهشی                      ج) بی­اثر                          د) نمی­توان بدون اطلاعات کافی اظهار نظر کرد

 

 

 سوالات تشریحی

 

1- مدیر فروشگاهی سرمایه­گذاری در کالای الف را ارزیابی می­کند.

متوسط سرمایه­گذاری در کالای الف 1500 واحد پولی و درآمد نقدی ماهانه 800 واحد پولی و هزینه نقدی ماهانه 350 واحد پولی می­باشد. نرخ تنزیل این سرمایه­گذاری 12 درصد و نرخ مالیت 25 درصد است.

سود خالص ماهانه برای سرمایه­گذاری در کالای الف چقدر است؟

 

2- هزینه استفاده نکردن از تخفیف نقدی را برای شرایط زیر محاسبه کنید.

الف) 3درصد تخفیف در صورت پرداخت حداکثر تا 15 روز پس از دریافت صورتحساب، با مهلت 45 روزه

ب) 4درصد تخفیف در صورت پرداخت حداکثر تا 10 روز پس از دریافت صورتحساب، با مهلت 90 روزه

 

3- مدیر مالی شرکتی برای پروژه ماشین­آلات احتیاج دارد. در صورت خرید آن قیمت خرید دارائی 3500 و درآمد سالانه 2500 و هزینه­های عملیاتی 500 و استهلاک 500 با نرخ مالیات 20 درصد خواهد بود. که بعد از دو سال ماشین­آلات به ارزش 2000 واحد پولی اسقاط می­شود. و در صورت اجاره آن درآمد سالانه 2500 و هزینه­های عملیاتی 500 و اجاره سالانه 600 با نرخ مالیاتی 20 درصد خواهد بود. با استفاده از روش ارزش خالص فعلی ، مدیر مالی از دو روش خرید و اجاره کدام را باید انتخاب کند؟(نرخ تنزیل 12%)

 

4- تعداد سهام عادی شرکت تلاش 2 میلیون سهم عادی به ارزش بازار هر سهم 110ریال می­باشد. تلاش برای طرح R&D  خود به 40 میلون ریال سرمایه نیاز دارد در صورتی که قیمت هر سهم جدید 100 ریال باشد.

مطلوبست: محاسبه تعداد حق خرید لازم برای خرید یک سهم و ارزش یک حق تقدم

 

موفق باشید.

ملازاده

/ 0 نظر / 15 بازدید